نوشته‌ها

زعفران یزد

کارخانه زعفران فله در یزد

/
برخی کارخانه ها در یزد وجود دارند که زعفران فله را به عنوان …
زعفران خراسان

کارخانه بسته بندی زعفران فله خراسان

/
فرادیس را می توان یکی از بزرگ ترین کارخانه های فعال در زمینه …
زعفران مرغوب

کارخانه زعفران فله مرغوب

/
کارخانه های بزرگ مانند بهرامن زعفران فله مرغوب را تهیه نموده و در ط…