نوشته‌ها

زعفران یزد

کارخانه زعفران فله در یزد

/
برخی کارخانه ها در یزد وجود دارند که زعفران فله را به عنوان …