نوشته‌ها

صادرات زعفران نگین سرگل

صادرات زعفران نگین سرگل ممتاز صادراتی ایران

/
صادرات زعفران نگین سرگل ممتاز و پوشال بیشتر از سایر انواع زعفران انج…
زعفران

انواع زعفران ممتاز بسته بندی ایران

/
معمولا زعفران درجه یک و ممتاز از انواع مختلف سرگل، پوشال، نگین و سرقل…