نوشته‌ها

زعفران فله

بازار خرید و فروش فله زعفران فردوس

/
عمده حجم خرید و فروش زعفران فردوس در بازار به صورت فله و بدو…
زعفران سرگل

خرید زعفران سرگل فله فردوس

/
سرگل یا تمام سرخ از جمله انواع زعفران تولیدی در مزارع فردوس است که …
زعفران فله

خرید عمده زعفران فله فردوس

/
عمده خرید و فروش زعفران برداشتی از مزارع فردوس، قاین، تربت حید…