نوشته‌ها

زعفران همدان

تولید کننده زعفران فله در همدان

/
یکی از استان هایی تولید کننده ی زعفران فله در کشور همدان است که چند س…