مشاوره و فروش

بهترین محصولات زعفران

انواع زعفران ایرانی اصیل

زعفران نگین، زعفران سرگل

زعفران پوشال، زعفران دخترپیچ

پک کادوئی زعفران، پک سوغات زعفران و خشکبار

لیست قیمت محصولات

شرح محصولتوضیحات محصولوزنواحدقیمت واحد (تومان)
زعفران نگین لوکسرنگدهی بالای ۲۶۰1کیلوگرمبه علت نوسانات تماس بگیرید
زعفران سرگل لوکسرنگدهی بالای ۲۲۰1کیلوگرمبه علت نوسانات تماس بگیرید
زعفران پوشالرنگدهی ۲۰۰1کیلوگرمبه علت نوسانات تماس بگیرید
زعفران دخترپیچرنگدهی ۱۵۰1کیلوگرمبه علت نوسانات تماس بگیرید